** ถ้าต้องการใบกำกับภาษี กรุณาติ๊กช่องต้องการใบกำกับภาษี และกรอกรายละเอียด ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน ในช่องหมายเหตุ **
ชื่อ-สกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
จำนวนที่สั่งซื้อ *
ยอดที่โอน *
วันที่โอน *
เวลาที่โอน * :
ธนาคารที่โอน * ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนึ่งพัน
      บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัด
      175-252816-4
สลิปการโอน *
รองรับไฟล์ PDF , JPG , JPEG , PNG ขนาดไม่เกิน 1 Mb
ที่อยู่จัดส่ง *
ใบกำกับภาษี ต้องการใบกำกับภาษี
หมายเหตุ
    

การขอใบกำกับภาษี และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย

    1. วันที่ในใบกำกับภาษี จะลงเป็นวันที่แจ้งชำระเงิน
    2. อัตราค่าบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
    3. หน่วยงานเอกชนสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และหน่วยงานรัฐหรือสถานที่ศีกษา สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1% (กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายรวมกัน 1,000 บาทขึ้นไป ก่อน VAT)
        กรณีที่ท่านมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ทาง บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัด จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบ E-TAX INVOICE ผ่านอีเมล์
        หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) จากท่านเรียบร้อย
    4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัด เลขที่ 0115547004358

ทางลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีทางอีเมล์ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยทางบริษัทและทางสรรพากรจะส่งให้ อย่างละ 1 ฉบับ